Mar 9

Fotens uppbyggnad

Fotens anatomiska uppbyggnad •Alla som sett bilden av en fot i genomskärning fascineras av det byggnadstekniska mästerverket. Vart och ett av de 26 små benen ligger i ett exakt förhållande till nästa ben och om ett av dem skadas rubbas balansen och fotvalven faller ner. Nerver kan komma i kläm, muskler och ligament bli felbelastade […]