Behandla migrän

Många av våra kunder med kronisk migrän säger att efter de testat allt
blev Botulinumtoxin räddningen som stoppade huvudvärken och förbättrade
livskvalitén. Injektionen sker i muskler i ansiktet, huvudet och
nacken.

Detta är en förebyggande behandling mot migrän och passar den som lider
av migrän så ofta att det påverkar vardagen flera dagar i månaden. I de
områden som injiceras sker en lokal blockering av de nervsignaler
som får musklerna att spännas. Den reducerade aktiviteten i musklerna
leder till mindre spänningar och därmed försvinner huvudvärkssymptomen.

  • För alla injektionsbehandlingar erbjuder vi kostandsfria konsultationer och återbesök med påfyllning om det behövs.
  • Resultaten varar i ca 3-5 månader. Hur länge effekten av behandling
    består påverkas av din livstil. Tränar du ofta försvinner effekten
    snabbare. 
  • Resultaten syns först efter ca 1-2 veckor .